Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Základné informácie

Toto webové sídlo www.kosorin.sk vlastní a spravuje Obec Kosorín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v účinnosti od 15. júla 2010.

 

Správca a vlastník obsahu:

Obec Kosorín

Kosorín č. 117

966 24 Janova Lehota

 

Telefónne číslo: 045/6726631

 

IČO: 00320757

DIČ: 2020529665

IBAN: SK83 5600 0000 0014 1321 4001

Prima Banka Slovensko, a.s.

 

Mailové kontakty:

Všeobecné informácie: obec@kosorin.sk, info@kosorin.sk

Starosta: starosta@kosorin.sk

Zástupca starostu: zastupca@kosorin.sk; jozef.cech@kosorin.sk

Správca obsahu: webmaster@kosorin.sk

Elektronicka podateľňa: www.slovensko.sk

 

Obec Kosorín spravuje:

Obecný úrad

Materskú školu

Obecnú knižnicu

Obecný cintorín a dom smútku

 

Kompetencie:

Obec Kosorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) je zriadený na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom. Zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obci Kosorín na základe zmluvy.

 

Účty:

Prima Banka Slovensko, a.s.,

SWIFT/BIC: KOMASK2X

IBAN:
SK83 5600 0000 0014 1321 4001
SK95 5600 0000 0014 1321 3009
SK47 5600 0000 0014 1321 6007
SK96 5600 0000 0014 1321 9005

 

VUB a.s.

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN:
SK67 0200 0000 0000 0832 8422
SK48 0200 0000 0017 5231 1455

 

Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.

Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A

960 01 Zvolen

www.webygroup.sk

 

 


 


6326609

Úvodná stránka