Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Rok 2014

Zmluvy » subjekt: Obec Kosorín » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2014 35Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohodao pomoci v hmotnej núdzi0,00 €11.12.2014nestanovený
2014 34BIDVest Slovakia s.r.o.Rámcová zmluvao dodávke tovarov do materskej šloky0,00 €1.11.2014nestanovený
2014 33Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluvazmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €10.12.2014nestanovený
2014 32Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. a.s.Zmluvao dodávke vody z verejného vodovodu0,00 €18.11.2014nestanovený
2014 31Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohodarealizácia aktivčnej činnosti0,00 €5.12.2014nestanovený
2014 30ARTICEL SK, s.r.o., Pri Trati 15/A, 821 06 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na stavbu BYTOVÝ DOM Kosorín IIUzavretie budúcej kúpnej zmluvy na stavbu BYTOVÝ DOM Kosorín II0,00 €27.11.2014nestanovený
2014 29ARTICEL SK, s.r.o., Pri Trati 15/A, 821 06 BratislavaNájomná zmluva 02/2014Prenájom pozemku0,00 €27.11.2014nestanovený
2014 28COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 ŽarnovicaZmluva o financovaní systému vykurovania objektu obecného obchodu KosorínPoskytnutie finannčých prostriedkov na dodanie a montáž vykurovacieho systému5 714,88 €20.11.2014nestanovený
2014 27Enviromentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 BratislavaZmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie0,00 €11.11.2014nestanovený
2014 26Družstvo Kosorín, Kosorín 116, 96624Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podnikuNájom nehnuteľností0,00 €11.11.201431.12.2020
2014 25ANISBB, s.r.o.,Ul. Majerská cesta 36, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájmePrenajatie nehnuteľností0,00 €6.11.2014nestanovený
24 2014AE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, 921 01 PiešťanyKúpna zmlua Dodávka LEd osvetlovacie svietidla typ: Forstreet SEMAI 36W typ FIX, Class I v počte 35 ks11 550,00 €2.10.2014nestanovený
2014 23Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva o poskytnutí dotácieFinančná dotácia na rok 20141 500,00 €26.9.2014nestanovený
2014 20ANIS BB, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská BystricaZmluva o dielo na zhotovenie stavby Protipovodňová ochrana obce KosorínStavebné práce a dodávku materiálov na stavbe 78 567,93 €26.8.2014nestanovený
2014 18Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníRealizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad 0,00 €19.7.2014nestanovený
2014 17Družstvo Kosorín, Kosorín 116, 96624Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností 20 000,00 €16.7.2014nestanovený
2014 16KOMUNÁLNA posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPositenie zodpovednosti za škodu30,00 €9.7.2014nestanovený
2014 15Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaZmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávka vody verejným vodovodom0,00 €9.7.2014nestanovený
2014 14Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej uzávierky od roku 2015 400,00 €12.6.2014nestanovený
2014 13Ján Botto, Dolná Mičiná 9, 974 01 Banská BystricaZmluva o spolupráci pri zbere použitého ŠatstvaZber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek KO0,00 €12.6.2014nestanovený
2014 12eCENTRE Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebOptimalizácia výdavkov klienta0,00 €12.6.2014nestanovený
2014 11V-Elektra Slovakia, s.r.o.Zmluva č. 9500000064 o združenej dodávke zemného plynuDodávka zemného plynu0,00 €12.6.201431.8.2015
2014 10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti 0,00 €13.5.201431.10.2014
2014 09Poslanci OZ Kosorín, Jozef Čech, Miroslav Kúdela, Ing. Ivan Štefanovič, Róbert Poničan, Miroslav ErtlDarovacia zmluvaPoskytnutie peňažného daru1 360,00 €12.4.2014nestanovený
2014 08regionPRESS, s.r.o., Študentská č.2, 917 01 TrnavaZmluva o inzerciiInzercia 2. bytovka 147,60 €8.4.2014nestanovený
2014 07LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 BratislavaDohoda o zániku mandátnej zmluvy0,00 €8.4.2014nestanovený
2014 06Schmidt Viliam, Lovčica Trubín 10, 966 23Mandátna zmluvaStavebný dozor 600,00 €8.4.201431.10.2014
2014 05ARTICEL, s.r.o., Pri Trati 17, 821 06 BratislavaZmluva o úhrade nákladov spojených so zmenami územnoplánovacej dokumentácieÚhrada nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie ÚZemného plánu obcí mirkoregiónu Žiarske podhorie - Zmeny a doplnky č.1 Ksorín0,00 €30.3.2014nestanovený
2014 04Ing. Ján Noga - PRONOX, autorizovaný stavebný inžinierZmluva o dieloVybavenie stavebného povolenia na stavbu Predajňa PJ 040 Kosorín 550,00 €30.3.2014nestanovený
2014 03regionPRESS, s.r.o., Študentská č.2, 917 01 TrnavaZmluva o inzercii27,00 €20.2.2014nestanovený
2014 02ARTICEL, s.r.o., Pri Trati 17, 821 06 BratislavaDarovacia zmluvaPoskytnutie peňažného daru  300,00 €15.2.2014nestanovený
2014 011. ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom; 2. T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Zmluva o postúpení práva a prevzatí záväzkovPostúpenie práv a prevzatie záväzkov0,00 €13.2.2014nestanovený


6326583

Úvodná stránka