Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Rok 2012

Zmluvy » subjekt: Obec Kosorín » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2012 28AQUABEST-Ing. Miloslav Remiš, Brodno č.10, 010 14 ŽilinaDodatok č. 01/2012 k zmluve o dielo č. 02/2012Vypracovanie enviromentálneho hodnotiaceho dokumentu pre činnosti: Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Kosorín2 400,00 €15.1.2013nestanovený
2012 27JUDr. Bronislava Parčková - súdna exekútorkaZmluva o vykonaní exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. a násl. zmienVymoženie pohľadávky voči FARMA TUŠKA - Marta Tužinská 631,85 €7.12.2012nestanovený
2012 26SR zastúpená ObÚ BB, Sídlo Nám. Ľ.Štúra č. 1, 974 05 Banská BystricaDohoda o prechode pozemkov v dočasnej správePrechod časti pozemku EKN 9-717/190,00 €21.11.2012nestanovený
2012 25Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnostíAudit účtovnej závierky za rok 2012. 400,00 €21.11.2012nestanovený
2012 24Štefan Oravec, SNP 97/2, Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí službySlužba - stolonotenisový klub Kosorín/Seniori Žiar nad Hronom 300,00 €21.11.2012nestanovený
2012 23Castor&Pollux, a.s., Štúrova 3, 811 02 BratislavaZmluva o dielo č. 022-2012-2201-001Zhotovenie pre objednávateľa dielo - žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmetálneho fondu 4 200,00 €20.10.2012nestanovený
2012 22AQUABEST-Ing. Miloslav Remiš, Brodno č.10, 010 14 ŽilinaZmluva o dielo č. 02/2012Vypracovanie projektovej dokumentácie 1 800,00 €20.10.2012nestanovený
2012 21Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky za rok 2011. 400,00 €20.10.2012nestanovený
2012 20Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, Balkán 53, Zvolen 960 95Dodatok č. 2012/1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.Nájom nebytových priestorov0,00 €15.9.201231.12.2014
2012 19Ing. Peter Havier, K Mlyniskám 457/1, 911 05 TrenčínDodatok č. 1 Zmluvy o pôžičkePosun termínu splátky pôžičky0,00 €4.9.2012nestanovený
2012 18Pinka Marek, rod. Pinka,Kosorín č. 143, 96624Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnostíPredaj parcely CKN č. 464/824,00 €18.7.2012nestanovený
2012 17BL Thirteen, s.r.r., Šoltésovej 14, 811 08 BratislavaKúpna zmluvaKúpa stavieb na LV č.170v kú Kosorín3 789,00 €28.6.2012nestanovený
2012 16Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012Poskytnutie finančnej dotácie0,00 €20.6.2012nestanovený
2012 15TJ Kosorín Zmluva o poskytnutí dotácie 650,00 €9.6.2012nestanovený
2012 14Štefanovič Jozef, Kosorín č. 66, 966 24Kúpna zmluva - J. ŠtefanovičNehnuteľnosť - parcela č. C-KN 1300 vo výmere 338m², druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Kosorín obec Kosorín, uvedeným na LV č. 1749. Výlučný majiteľ (Podiel 1/1) je Štefanovič Jozef, r. Štefanovič, narodený: 27/5/1978, r.č.: 780527/8360, Obaja bytom, Kosorín č. 66, 966 24. 999,00 €31.5.2012nestanovený
Položky 1-15 z 28


6326553

Úvodná stránka