Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Materská škola

Adresa:

Materská škola

Kosorín č. 118

966 24 Janova Lehota

Telefón: 0902641330

 

Zamestnani: 

Riaditeľka: Irecká Mária

Učteľka: Fedešová Eva

Kuchárka: Gáliková Jana

 

Prevádzková doba je od 6:45 hod do 16:00 hod

 

Rada školy je zriadená pri materskej škole so sídlom Materskej školy  Kosorín 118 ( s účinnosťou k 08.08.2013).

Rada školy má 5 čloenov, jej členmi sú:

1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

2 zvolení zástupcovia rodičov

1 delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Predseda RŠ: p. Valachová Zuzana

Podpredseda RŠ: p. Gáliková Jana

Tajomník RŠ: p. Fedešová Eva

Členovia RŠ: p. MUDr. Kotorová Beata

                  p. Čech Jozef  

 

Rodičovské združenie so sídlom v Materskej škole Kosorín 118.

Výbor RZ má 3 členov(s účinnosťou k 27.09.2016):  

Predsesa: p. PaeDr. Majzlík Marián

Tajomník: p. Pinková Iveta

Hospodár: p. Straková Lucia


 


3424105

Úvodná stránka