Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m 

4. zasadnutie (4.riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne, pre rok 2019,

ktoré sa uskutoční dňa:  15. augusta 2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kosoríne s týmto návrhom programu:

  1. Schválenie programu zasadnutia OZ

      2.    Žiadosť p. Tužinskej o zámenu a odkúpenie pozemkov

      3.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018

      4.    Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

      5.    Žiadosť p. Mácela o prístupovú cestu na pozemok

      6.    Zámena nehnuteľností

      7.    Oprava zápisnice

      8.    Rôzne, diskusia

      9.    Záver

 

V Kosoríne:  12.08.2019        

Peter Hric, starosta obce

kosorin_erb.jpg     


 
 


6237315

Úvodná stránka