Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2018Vytlačiť
 

Obec Kosorín v zmysle §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zverejňuje:

Návrh  Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Kosorín č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v Kosoríne.

Predmetný dokument je zverejnený na webovom sídle obce www.kosorin.sk a je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Kosoríne, kde si v čase úradných hodín z neho môžu občania robiť výpisy, odpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Občania môžu uplatniť pripomienku k predmetnému návrhu Dodatku k VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v lehote, minimálne 10 dní od vyvesenia predmetného návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018.

Predmetný dokument nájdete nižšie v súbore na stiahnutie.

kosorin_erb.jpg


 
 


6237271

Úvodná stránka