Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie poslancov OZVytlačiť
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

2. zasadnutie (2.riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne, pre rok 2019,

ktoré sa uskutoční dňa:  16. mája 2019 (štvrtok) o 18:00 hod.

                                        v zasadačke Obecného úradu v Kosoríne

s týmto návrhom programu:

  1. Schválenie programu zasadnutia OZ

      2.    Žiadosť p. Daňkovej o preloženie svätého kríža a lavičky

      3.    Žiadosť p. Húsku o odkúpenie, prenájom pozemkov pod budovou pohostinstva

      4.    MAS – výzva 7.4.

      5.    Odpredaj obecného majetku

      6.    Zámena nehnuteľností

      7.    Rôzne, diskusia

      8.    Záver

 

V Kosoríne:  09.05.2019   

Peter Hric, starosta obce        

kosorin_erb.jpg


 
 


6504712

Úvodná stránka