Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zverejnenie Návrhu VZN 3/2018Vytlačiť
 

Obec Kosorín v zmysle §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kosorín č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Predmetný dokument je zverejnený na webovom sídle obce www.kosorin.sk a je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Kosoríne, kde si v čase úradných hodín z neho môžu občania robiť výpisy, odpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

Občania môžu uplatniť pripomienku k predmetnému návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v lehote, minimálne 10 dní od vyvesenia predmetného návrhu VZN č. 3/2018.

Návrh VZN 3/2018 najdete nižšie, v súbore na stiahnutie

kosorin_erb.jpg


 
 


6107530

Úvodná stránka