Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

OKRESNÝ IJRAD BANSKA BYSTRICA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra č. I. 974 05 Banská Bystrica,

informuje verejnosť o oznámení o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2".

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100. predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len, okresný úrad v sídle kraja") podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2".

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:


http://w\vw\enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzcinna-strategia-bbk-veľzia-l-2

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie nájdete v prílohe, v súbore na stiahnutie


 
 


6489065

Úvodná stránka