Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

Vec:

,,Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" - žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z.

O z n á m e n i e podľa podľa § 61 ods. 3, 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich (ďalej
len stavebný zákon) v súlade s § 73 ods. 4 a 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) o začatí konania vo veci vydania
povolenia orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby verejnou vyhláškou.

Celý dokument nájdete nižšie, v súbore na stiahnutie:

Verejná vyhláška.JPG


 
 


6014791

Úvodná stránka