Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Oznámenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Oznámenie pre majiteľov psov

 

Nakoľko sme na Obecnom úrade v Kosoríne opäť prijali niekoľko ústnych sťažnosti na voľný pohyb psov po obci a najnovšie aj útokov na zvieratá, 

upozorňujeme majiteľov psov, že podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov § 4 odst. 1: Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa § 4 odst. 5 OZ v Kosoríne schválilo VZN č.  2/2011, ktoré upravuje podrobnosti o vodení psa  a podľa ktorého je v obci Kosorín voľný pohyb psa na verejných priestranstvách v intraviláne obce zakázaný.

Ďalším porušovaním zákona, konkrétne § 6 sa zakazuje znečisťovanie verejných priestranstiev psími výkalmi.  V apríli tohto roku obec doručila do domácností Oznámenia pre majiteľov psov, v ktorých sa písalo okrem iného, že majitelia psov si na obci môžu prevziať sáčky na psie výkaly. Ak ste si sáčky ešte neprevzali, stále máte možnosť prísť na obecný úrad a my vám ich vydáme.

Žiadame občanov, aby porušovanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov nahlasovali písomne. Po dokázaní priestupku môže obec udeliť majiteľovi psa pokutu do 165 eur.

pes.jpg


 
 


5359408

Úvodná stránka