Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Oznam o zverejnení návrhov VZNVytlačiť
 

Obec Kosorín v zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje:

Návrh VZN 1/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kosorín č. 2/2013 o určení podrobností financovania materskej školy a školskej jedálne so sídlom na území obce Kosorín a Návrh VZN č. 2/2018, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v Kosoríne.

Predmetné dokumenty sú zverejnené aj na úradnej tabuli a sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Kosoríne, kde si z nich môžu občania robiť výpisy, odpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Občania môžu uplatniť pripomienku k predmetným návrhom VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v lehote, minimálne 10 dní od vyvesenia predmetných návrhov VZN.

 

Návrhy VZN 1/2018 a 2/2018 nájdete v súboroch na stiahnutie

 

kosorin_erb.jpg


 
 


5905657

Úvodná stránka