Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m   4. zasadnutie (4. riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne, pre rok 2018, ktoré sa uskutoční dňa: 12 júla 2018 (štvrtok) o 18:00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Kosoríne

s týmto návrhom programu:

  1. Schválenie programu zasadnutia OZ
  2. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
  3. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s StVS

  4. Oprava miestnych komunikácií

  5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a určenie počtu poslancov na volebné

    obdobie 2018 - 2022

  6. Rôzne, diskusia

  7. Záver

V Kosoríne: 4.7.2018                          

Peter Hric, starosta obce 

kosorin_erb.jpg

 

 


 
 


5905684

Úvodná stránka