Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zápis detí do Materskej školy v KosoríneVytlačiť
 

Zápis detí do Materskej školy Kosorín 118

na predprimárnu výchovu na školský rok 2018 / 2019

 

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom, v súlade s § 3 vyhl. MŠ MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a v nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlasuje zápis detí do Materskej školy na školský rok 2018 / 2019.

Zápis bude prebiehať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018. Zákonný zástupca si prevezme žiadosť na predprimárnu výchovu a vzdelávanie u riaditeľky materskej školy. 

Spôsob podania žiadostí:

K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, ktoré vydáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako päť dní od podania žiadosti.

Prosíme zákonných zástupcov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú:

  • prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti, ktoré dovŕšia tri roky veku k 01.09.,
  • výnimočne, podľa kapacitných možností materskej školy, aj deti mladšie ako tri roky, ak majú osvojené hygienické návyky.

Pokiaľ je voľná kapacita materskej školy  je možné prijať deti aj priebežne počas školského roka.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2018.

Žiadam zákonných zástupcov detí, aby dodržali termín zápisu a odovzdali riaditeľke materskej školy žiadosti o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019.

Mária Irecká, riaditeľka MŠ

pozvanka.jpg

 


 
 


5692396

Úvodná stránka