Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSE-D, a.s. oboznamuje obyvateľov obce Kosorin a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou
stavby: „ Kosorin - Rekonštrukcia vedenia 1x110 k V č. 7501",
že prípravné práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 18.09.2017. Predpokladaný koniec
rekonštrukčných prác je 31.10.2017.
Účel stavby:
Účelom stavby je výmena nevyhovujúcich vodičov a izolátorových závesov 110 kV vedenia.
Stručný popis prác:
Projekt rieši:
- výmenu pôvodných vodičov 150 Alfe 6 za vodiče 3x AAAC-1813-AL3-ASH v dĺžke 8.869
km medzi p. b. č. 37B a 72.
- výmenu pôvodných izolátorových závesov s použitím kompozitných tyčových izolátorov.
- ochranu pomocných nosných izolátoroch závesov pred biologickým znečistením
- montáž tlmičov vibrácií na vodiče vedenia
Na pozemkoch v k.ú. Kosorin: C-KN: 873, 874, 875, 876, 2372, 878, 892, 2374, 897,
898, 899, 901, 2378, 9002, 979, 980, 904, 905, 907, 908, 909, 911, 912, 914, 915, 916, 921,
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941, 942, 943, 944, bude prebiehať rekonštrukcia 110 k V vedenia č. 7501, ktorá zahŕňa
výmenu nevyhovujúcich vodičov a izolátorových závesov. Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

informacia_ikona.png

 


 
 


5233291

Úvodná stránka