Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Záverečný účet obce Kosorín za rok 2016Vytlačiť
 

Obec Kosorín zverejňuje návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016. 

Na základe §  9 ods. (2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov návrh , o ktorom má obecné zastupiteľstvo rokovať, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

Občania môžu počas 15 dní od zverejnenia uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

kosorin_erb.jpg


 
 


5153295

Úvodná stránka