Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zverejnenie dokumentov pred ich prerokovaním na zasadnutí OZ

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín na základe § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle neskorších zmien a § 18f písm. b) z ...viac...

Zverejnené 22.5.2018


 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Logo.JPG

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR ...viac...

Zverejnené 21.5.2018


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie.JPG

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy 
vyzýva
...viac...

Zverejnené 21.5.2018


 

Správne využívanie ,,SMS pomoc 112

112.JPG

MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo ...viac...

Zverejnené 17.5.2018


 

Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS

DSC_0910.jpg

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 8. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“(fotky z územia, kde pôsobí OZ Žiarska kotlina -Bartošo ...viac...

Zverejnené 17.5.2018


 

Deň matiek 2018

IMG_3151.jpg

Druhá májová nedeľa patrí každoročne Dňu matiek. My sme tento sviatok oslávili 12. mája v sále Kultúrneho domu v Kosoríne. K našim matkám sa prihovori ...viac...

Zverejnené 15.5.2018


 

Zmena otváracej doby COOP JEDNOTA - Kosorín

COOP JEDNOTA.JPG

Otváracia doba od 14.mája do 18.mája 2018
Pondelok:  6:30 - 10:00
Utorok:     6:30 - 12:00
Streda:     6:30 - 12:00
Štvrto ...viac...

Zverejnené 10.5.2018


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD.JPG

Stredoslovenská distribucná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých záko ...viac...

Zverejnené 10.5.2018


 

Stavanie mája 2018

IMG_2899.jpg

V Kosoríne udržiavame tradíciu stavania mája. Stavaním májov na domy a hospodárske budovy naši predkovia odháňali zlých duchov a choroby. Májová zeleň ...viac...

Zverejnené 2.5.2018


 

Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v Starej ulici

20180412_094735.jpg

V Starej ulici sme zrekonštruovali starý zanesený odvodňovací kanál. Kanál sme vykopali na novo a vložili nové kanalizačné rúry. Povrch sme upravili f ...viac...

Zverejnené 23.4.2018


 

Zápis detí do Materskej školy v Kosoríne

pozvanka.jpg

Zápis detí do Materskej školy Kosorín 118, 
na predprimárnu výchovu na školský rok 2018 / 2019
 
Riaditeľka materskej školy po d ...viac...

Zverejnené 9.3.2018
Aktualizované: 18.4.2018


 

BURZA ZVIERAT

Burza zvierat.JPG

Slovenský zväz chovateľov (SZCH) Oblastný výbor POHRONIE usporiada:
BURZY ZVIERAT
Žiar nad Hronom 2018
BURZA (ďalej BZZ) bude o ...viac...

Zverejnené 21.3.2018


 

Fašiangy 2018

DSC_0614.jpg

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky kľajú, že sa nevydajú. Takto a všelijako inak spievali po našej dedine fašangovníci. Zahrali, zaspi ...viac...

Zverejnené 1.3.2018


 

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Slovenský výrobca.JPG

Vážení občania, dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné dať vedieť o Vašej úrod ...viac...

Zverejnené 26.2.2018


 

Slovenský Červený kríž - Oznámenie

Červený kríž.JPG

 
Slovenský Červený kríž, územný spolok, v Žiari nad Hronom oznamuje, že má k dispozícii osobné motorové vozidlo s výsuvnou plošinou vhodné aj ...viac...

Zverejnené 16.1.2018


 

Obecná Knižnica - otváracie hodiny

Knižnica.JPG

OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica sa nachádza na prvom poschodí kultúrneho domu.
...viac...

Zverejnené 10.1.2018


 

STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny
Odbor územného plánu a stavebného poriadku
STAVEBNÝ ÚRAD V ŽIARI NAD HRONOM
Pon    7:30 – 15:30
Uto    NESTR ...viac...

Zverejnené 24.2.2016
Aktualizované: 1.3.2016


 


5153299

Úvodná stránka