Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva vecne príslušný na konanie v zmysle §56 ods. 3 zá ...viac...

Zverejnené 16.10.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

getpicture.jpg

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostli ...viac...

Zverejnené 16.10.2018


 

Oprava miestnych komunikácií

Oprava výtlkov.JPG

Oznamujeme občanom, že od 16. októbra 2018 t.j. od zajtra, budú v našej obci prebiehať opravy miestnych komunikácií - družstevná ulica, nová ulica, st ...viac...

Zverejnené 15.10.2018


 

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Úcta k starším.JPG

Obecný úrad v Kosoríne pozýva občanov na kultúrne vystúpenie, ktoré sa bude konať pri príležitosti ,,Mesiaca úcty k starším", dňa 20. októbra 2018 o 1 ...viac...

Zverejnené 11.10.2018


 

SSE-D - Oznámenie

SSD.JPG

Stredoslovenská energetika Distribúcia informuje občanov, vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a ...viac...

Zverejnené 9.10.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kosorín

Komunálne voľby 2018.JPG

Obec Kosorín  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 3.10.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kosoríne

Komunálne voľby 2018.JPG

Obec Kosorín  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 3.10.2018


 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Snímka web.JPG


Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?
 
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú ch ...viac...

Zverejnené 2.10.2018


 

Vy len triedte, my sa postaráme

ENVI - PACK.JPG

Zverejnené 2.10.2018


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD.JPG

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Zverejnené 2.10.2018


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD.JPG

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Zverejnené 14.9.2018


 

Oprava lietadla MIG 15 UTI

IMG_4190.jpg

Sme jedna z mála obcí, ktorá sa môže pýšiť takými technickými pamiatkami ako tank T34 a lietadlo MIG 15 UTI. Náš MIG je o to cennejší, že sa nevyrábal ...viac...

Zverejnené 14.9.2018


 

Školská jedáleň - nové vybavenie kuchyne

20180910_091814.jpg

Tento rok sme využili prázdniny v Materskej škole na zmodernizovanie školskej kuchyne. Zvýšil sa nám počet stravníkov v školskej jedálni, preto sme ri ...viac...

Zverejnené 11.9.2018


 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Starosta obce Kosorín v zmysle § 169, ods. 6  Zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopln ...viac...

Zverejnené 27.8.2018


 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Podľa § 169  zákona č. 180/2014 Z. z. do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre ...viac...

Zverejnené 27.8.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Voľby do orgánov samosprávy obcí
 
a)  zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
V zmysle §16 ods.9 zákona č.346 ...viac...

Zverejnené 16.8.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Obec Kosorín v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ...viac...

Zverejnené 10.7.2018
Aktualizované: 16.8.2018


 

Tak píšem ja 2018

POS.JPG

Pohronské osvetové stredisko opäť po ročnej prestávke realizuje 26.ročník súťaže amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou účasťou TAK PÍŠEM JA 20 ...viac...

Zverejnené 9.8.2018


 

Oprava kríža v starej ulici

20180731_120155.jpg

V starej ulici stojí kríž, ktorý bol postavený v roku 1951. Už niekoľko desiatok rokov je súčasťou našej obce. Stojí tam a mnohí z nás ho už ani nevní ...viac...

Zverejnené 1.8.2018
Aktualizované: 11.9.2018


 

Pripojenie obce Kosorín do systému DCOM

DCOM.JPG

Zverejnené 25.7.2018


 

Správne využívanie ,,SMS pomoc 112

112.JPG

MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo ...viac...

Zverejnené 17.5.2018


 

Slovenský Červený kríž - Oznámenie

Červený kríž.JPG

 
Slovenský Červený kríž, územný spolok, v Žiari nad Hronom oznamuje, že má k dispozícii osobné motorové vozidlo s výsuvnou plošinou vhodné aj ...viac...

Zverejnené 16.1.2018


 

Obecná Knižnica - otváracie hodiny

Knižnica.JPG

OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica sa nachádza na prvom poschodí kultúrneho domu.
...viac...

Zverejnené 10.1.2018


 

STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny
Odbor územného plánu a stavebného poriadku
STAVEBNÝ ÚRAD V ŽIARI NAD HRONOM
Pon    7:30 – 15:30
Uto    NESTR ...viac...

Zverejnené 24.2.2016
Aktualizované: 1.3.2016


 


5337532

Úvodná stránka