Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

SOCIÁLNA SLUŽBA

informacia_ikona.png

Obecný úrad v Kosoríne oznamuje občanom, že od 1. novembra 2016 obecný úrad zabezpečuje pre starobných a invalidných dôchodcov  sociálnu službu v podo ...viac...

Zverejnené 21.10.2016


 

Oznam o začatom správnom konaní

kosorin_erb.jpg

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom m ...viac...

Zverejnené 20.10.2016


 

POĎAKOVANIE

2013_logo_K-system.png

Touto cestou sa chcem spoločnosti K-system, spol. s r. o. osobne aj v mene občanov Obce Kosorín poďakovať za dary vo forme  protihmyzových sietí v poč ...viac...

Zverejnené 18.10.2016


 

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

informacia_ikona.png

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC A NEMÔŽETE SI JU DOVOLIŤ???
Kontaktujte nás!
CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI, Kancelária Žiar nad Hronom
je tu pre Vás ...viac...

Zverejnené 13.10.2016


 

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru

image001.jpg

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
101 osôb ťažko zranených a 431 ...viac...

Zverejnené 13.10.2016


 

Oznámenie HaZZ BB

informacia_ikona.png

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.
Povinnosti občanov
 
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo s ...viac...

Zverejnené 13.10.2016


 

Zverejnenie zámeru obce

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín, zastúpená starostom obce Petrom HRICOM v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o ...viac...

Zverejnené 6.10.2016


 

Posvätenie kríža

20160912_143051.jpg

 V nedeľu 11.9.2016 dôstojný pán farár Štefan Bieľak za účasti veriacich posvätil novopostavený kríž na výjazde z našej obce do Janovej Lehoty.
...viac...

Zverejnené 14.9.2016


 

Triedený zber odpadov

zosliapavanie_FINAL3.jpg

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.
Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.
Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetrím ...viac...

Zverejnené 8.9.2016


 

Informácia o dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Strakovej

informacia_ikona.png

Na základe vyhlásenej dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Dany Strakovej zverejňujeme priebežné informácie o stave v pokladnici na OcÚ v Kosoríne a tr ...viac...

Zverejnené 29.7.2016


 

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY

Snimka.JPG

Obec Kosorín v súlade § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových prav ...viac...

Zverejnené 22.1.2016
Aktualizované: 14.3.2016


 

STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny
Odbor územného plánu a stavebného poriadku
STAVEBNÝ ÚRAD V ŽIARI NAD HRONOM
Pon    7:30 – 15:30
Uto    NESTR ...viac...

Zverejnené 24.2.2016
Aktualizované: 1.3.2016


 

Predaj mlieka.

            Spoločnosť AGRO - BLÁŽOVCE, s.r.o. Turčianske Teplice oznamuje, že v našej obci začína predávať surové kravské mlieko a originálne balené ...viac...

Zverejnené 25.1.2016


 

Oznámenie pre vodičov a majiteľov motorových vozidiel

Vzhľadom na zabezpečenie prejazdnosti miestnych komunikácii pre motorové vozidlá, vozidlá záchranných zložiek a mechanizmy zimnej údržby, žiadame vodi ...viac...

Zverejnené 15.1.2016


 

Upozornenie pre seniorov

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v ŽIARI NAD HRONOM
Upozorňuje občanov
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti pá ...viac...

Zverejnené 14.1.2016


 

UPOZORNENIE - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
1 119 dopravných nehôd
27 usmrtených osôb
129 osôb ťažko zranených a 53 ...viac...

Zverejnené 22.10.2015


 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2015/2016

Vážení občania !
 
Jednou zo základných foriem predchádzania požiarov počas zimného vykurovacieho obdobia  je včasné odstránenie možných ...viac...

Zverejnené 14.10.2015


 

UPOZORNENIE

puppy_on_lawn_T.jpg

Obecný úrad v Kosoríne upozorňuje majiteľov psov aby dodržiavali VZN č. 2/2011 o držaní psov, nakoľko je v obci dlhodobo zaznamenávaný voľný pohyb pso ...viac...

Zverejnené 4.6.2015
Aktualizované: 5.6.2015


 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Zverejnené 3.6.2015


 

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 


2323371

Úvodná stránka