Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie OZ

kosorin_erb.jpg

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m 5. zasadnutie obecného zastupiteľs ...viac...

Zverejnené 23.6.2016


 

Oznámenie o opakovanej dražbe

informacia_ikona.png

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných ...viac...

Zverejnené 22.6.2016


 

DEŇ RODINY A MDD

IMG_20160611_170844.jpg

V sobotu 11.06.2016 sme sa všetci stretli na futbalovom ihrisku pri príležitosti Dňa rodiny a samozrejme MDD. Boli prepravené rôzne súťaže pre deti, m ...viac...

Zverejnené 21.6.2016


 

JEDENÁSTKY 2016 - šanca pre každého

informacia_ikona.png

OBEC   NEVOĽNÉ a BANSKOBYSTRICKÝ      SAMOSPRÁVNY  KRAJ  Vás srdečne  pozývajú na majstrovstvá v kopaní  jedenástok
JEDENÁSTKY 2016 šanca pre ...viac...

Zverejnené 14.6.2016


 

Vyhlásenie VZN obce Kosorín č. 1/2016

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín, v zmysle § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje predpísaným spôsobom schválené V ...viac...

Zverejnené 14.6.2016


 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín zverejňuje návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2015. 
Na základe §  9 ods. (2) zákona č. 369/1990 Zb. o ...viac...

Zverejnené 9.6.2016


 

Malý záchranár 2016

SAM_1389.jpg

Naše detičky z Materskej škôlky sa zúčastnili v obci Lovčica - Trubín na súťaži Malý záchranár 2016. Všetci ukázali, že sú zdatní, pohotoví a možno me ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Zverejnenie návrhu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

kosorin_erb.jpg

NÁVRH
Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kosorín na II. polrok 2016
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona ...viac...

Zverejnené 6.6.2016


 

Deň Matiek

4(2).jpg

V nedeľu 22.5.2016 sme sa v sále kultúrneho domu stretli pri príležitosti Dňa Matiek, pre ktoré mali prpravený program detičky z Materskej školy v Kos ...viac...

Zverejnené 21.6.2016


 

Informácia o dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Dany Strakovej

Na základe vyhlásenej dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Dany Strakovej zverejňujeme priebežné informácie o stave v pokladnici na OcÚ v Kosoríne a tr ...viac...

Zverejnené 9.2.2016
Aktualizované: 18.4.2016


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
v y z ý v a ...viac...

Zverejnené 18.4.2016


 

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY

Snimka.JPG

Obec Kosorín v súlade § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových prav ...viac...

Zverejnené 22.1.2016
Aktualizované: 14.3.2016


 

STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny
Odbor územného plánu a stavebného poriadku
STAVEBNÝ ÚRAD V ŽIARI NAD HRONOM
Pon    7:30 – 15:30
Uto    NESTR ...viac...

Zverejnené 24.2.2016
Aktualizované: 1.3.2016


 

Predaj mlieka.

            Spoločnosť AGRO - BLÁŽOVCE, s.r.o. Turčianske Teplice oznamuje, že v našej obci začína predávať surové kravské mlieko a originálne balené ...viac...

Zverejnené 25.1.2016


 

Oznámenie pre vodičov a majiteľov motorových vozidiel

Vzhľadom na zabezpečenie prejazdnosti miestnych komunikácii pre motorové vozidlá, vozidlá záchranných zložiek a mechanizmy zimnej údržby, žiadame vodi ...viac...

Zverejnené 15.1.2016


 

Upozornenie pre seniorov

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v ŽIARI NAD HRONOM
Upozorňuje občanov
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti pá ...viac...

Zverejnené 14.1.2016


 

UPOZORNENIE - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
1 119 dopravných nehôd
27 usmrtených osôb
129 osôb ťažko zranených a 53 ...viac...

Zverejnené 22.10.2015


 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2015/2016

Vážení občania !
 
Jednou zo základných foriem predchádzania požiarov počas zimného vykurovacieho obdobia  je včasné odstránenie možných ...viac...

Zverejnené 14.10.2015


 

UPOZORNENIE

puppy_on_lawn_T.jpg

Obecný úrad v Kosoríne upozorňuje majiteľov psov aby dodržiavali VZN č. 2/2011 o držaní psov, nakoľko je v obci dlhodobo zaznamenávaný voľný pohyb pso ...viac...

Zverejnené 4.6.2015
Aktualizované: 5.6.2015


 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Zverejnené 3.6.2015


 

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 


1965763

Úvodná stránka