Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD.JPG

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Zverejnené 14.9.2018


 

Oprava lietadla MIG 15 UTI

IMG_4190.jpg

Sme jedna z mála obcí, ktorá sa môže pýšiť takými technickými pamiatkami ako tank T34 a lietadlo MIG 15 UTI. Náš MIG je o to cennejší, že sa nevyrábal ...viac...

Zverejnené 14.9.2018


 

Školská jedáleň - nové vybavenie kuchyne

20180910_091814.jpg

Tento rok sme využili prázdniny v Materskej škole na zmodernizovanie školskej kuchyne. Zvýšil sa nám počet stravníkov v školskej jedálni, preto sme ri ...viac...

Zverejnené 11.9.2018


 

Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní

Verejná vyhláška.JPG

,,Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ"
Oprava zrejmej chyby v písaní v písomnom vyhotovení oznámenia č. s. OU-ZH-OSZP-007830-004/2018 č. z. ...viac...

Zverejnené 7.9.2018


 

Koncert skupiny Polemic

Polemic-plagát-copy-2.jpg

Obec Dolná Ždaňa Vás 22.9.2018 pozýva na koncert skupiny Polemic, so začiatkom o 18:00 hod. na futbalovom štadióne.

viac...

Zverejnené 7.9.2018


 

Oslavy SNP

IMG_4145.jpg

Dňa 28. augusta sme oslávili 74. výročie SNP. Spomienková časť sa konala na cintoríne pri pamätníku padlých. Starosta obce predniesol slávnostný prího ...viac...

Zverejnené 4.9.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška.JPG

Vec:
,,Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" - žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. ...viac...

Zverejnené 27.8.2018
Aktualizované: 28.8.2018


 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Starosta obce Kosorín v zmysle § 169, ods. 6  Zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopln ...viac...

Zverejnené 27.8.2018


 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Podľa § 169  zákona č. 180/2014 Z. z. do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre ...viac...

Zverejnené 27.8.2018


 

Oznámenie pre majiteľov psov

pes.jpg

Oznámenie pre majiteľov psov
 
Nakoľko sme na Obecnom úrade v Kosoríne opäť prijali niekoľko ústnych sťažnosti na voľný pohyb psov po ob ...viac...

Zverejnené 23.8.2018


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín
v zastúpení starostom obce
Petrom Hricom
 
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školst ...viac...

Zverejnené 21.8.2018
Aktualizované: 11.9.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Voľby do orgánov samosprávy obcí
 
a)  zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
V zmysle §16 ods.9 zákona č.346 ...viac...

Zverejnené 16.8.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018.JPG

Obec Kosorín v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ...viac...

Zverejnené 10.7.2018
Aktualizované: 16.8.2018


 

Tak píšem ja 2018

POS.JPG

Pohronské osvetové stredisko opäť po ročnej prestávke realizuje 26.ročník súťaže amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou účasťou TAK PÍŠEM JA 20 ...viac...

Zverejnené 9.8.2018


 

Oprava kríža v starej ulici

20180731_120155.jpg

V starej ulici stojí kríž, ktorý bol postavený v roku 1951. Už niekoľko desiatok rokov je súčasťou našej obce. Stojí tam a mnohí z nás ho už ani nevní ...viac...

Zverejnené 1.8.2018
Aktualizované: 11.9.2018


 

Pripojenie obce Kosorín do systému DCOM

DCOM.JPG

Zverejnené 25.7.2018


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie.JPG

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy 
vyzýva
...viac...

Zverejnené 21.5.2018


 

Správne využívanie ,,SMS pomoc 112

112.JPG

MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo ...viac...

Zverejnené 17.5.2018


 

BURZA ZVIERAT

Burza zvierat.JPG

Slovenský zväz chovateľov (SZCH) Oblastný výbor POHRONIE usporiada:
BURZY ZVIERAT
Žiar nad Hronom 2018
BURZA (ďalej BZZ) bude o ...viac...

Zverejnené 21.3.2018


 

Slovenský Červený kríž - Oznámenie

Červený kríž.JPG

 
Slovenský Červený kríž, územný spolok, v Žiari nad Hronom oznamuje, že má k dispozícii osobné motorové vozidlo s výsuvnou plošinou vhodné aj ...viac...

Zverejnené 16.1.2018


 

Obecná Knižnica - otváracie hodiny

Knižnica.JPG

OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica sa nachádza na prvom poschodí kultúrneho domu.
...viac...

Zverejnené 10.1.2018


 

STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny
Odbor územného plánu a stavebného poriadku
STAVEBNÝ ÚRAD V ŽIARI NAD HRONOM
Pon    7:30 – 15:30
Uto    NESTR ...viac...

Zverejnené 24.2.2016
Aktualizované: 1.3.2016


 


5305331

Úvodná stránka