Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

MIKULÁŠ

Mikuláš.JPG

Milé detičky, mládež, dospelí, prídite v sobotu 10.12.2016  o 17:00 hod. privítať do kultúrneho domu v Kosoríne MIKULÁŠA, ktorý pre dobré deti donesie ...viac...

Zverejnené 7.12.2016


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

kosorin_erb.jpg

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m  8. zasadnutie obecného zastupiteľ ...viac...

Zverejnené 6.12.2016


 

Vianočné pečenie Kosorínskych orlíčat

P1010455.jpg

Kosorínske orlíčatá sa nadšením pustili do pečenia vianočných cukroviniek.
Odkaz na fotogalériu

viac...

Zverejnené 5.12.2016


 

Zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka Obce Kosorín v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pr ...viac...

Zverejnené 1.12.2016


 

Zverejnenie návrhov VZN a rozpočtu

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín v zmysle §6 ods. 3 a § 9 ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovné dokumenty:
Návrh VZN 2/ ...viac...

Zverejnené 25.11.2016


 

Oznámenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

informacia_ikona.png

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej ...viac...

Zverejnené 22.11.2016


 

Oznámenie pre vodičov a majiteľov morových vozidiel

informacia_ikona.png

Vzhľadom na zabezpečenie prejazdnosti miestnych komunikácii pre motorové vozidlá, vozidlá záchranných zložiek a mechanizmy zimnej údržby, žiadame vodi ...viac...

Zverejnené 16.11.2016


 

SOCIÁLNA SLUŽBA

informacia_ikona.png

Obecný úrad v Kosoríne oznamuje občanom, že od 1. novembra 2016 obecný úrad zabezpečuje pre starobných a invalidných dôchodcov  sociálnu službu v podo ...viac...

Zverejnené 21.10.2016


 

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

informacia_ikona.png

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC A NEMÔŽETE SI JU DOVOLIŤ???
Kontaktujte nás!
CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI, Kancelária Žiar nad Hronom
je tu pre Vás ...viac...

Zverejnené 13.10.2016


 

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru

image001.jpg

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
101 osôb ťažko zranených a 431 ...viac...

Zverejnené 13.10.2016


 

Oznámenie HaZZ BB

informacia_ikona.png

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.
Povinnosti občanov
 
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo s ...viac...

Zverejnené 13.10.2016


 

Zverejnenie zámeru obce

kosorin_erb.jpg

Obec Kosorín, zastúpená starostom obce Petrom HRICOM v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o ...viac...

Zverejnené 6.10.2016


 

STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny
Odbor územného plánu a stavebného poriadku
STAVEBNÝ ÚRAD V ŽIARI NAD HRONOM
Pon    7:30 – 15:30
Uto    NESTR ...viac...

Zverejnené 24.2.2016
Aktualizované: 1.3.2016


 

UPOZORNENIE

puppy_on_lawn_T.jpg

Obecný úrad v Kosoríne upozorňuje majiteľov psov aby dodržiavali VZN č. 2/2011 o držaní psov, nakoľko je v obci dlhodobo zaznamenávaný voľný pohyb pso ...viac...

Zverejnené 4.6.2015
Aktualizované: 5.6.2015


 


2491219

Úvodná stránka